Open post

Kinder leefstijlcoach

De laatste jaren is er een enorme toename van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas. De oorzaak ligt vaak bij verschillende factoren zoals leefstijl en belemmeringen die kinderen en het gezin waarvan zij deel uitmaken kunnen ervaren, welke factoren een gezonde leefstijl in de weg staan. Te denken valt bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek en psychosociale omstandigheden.

Wat de leefstijl betreft valt op dat er meer en energierijker (vulling in plaats van voeding) wordt gegeten terwijl er minder wordt bewogen. Waar kinderen verder voorheen lopend of met de fiets naar school gingen, worden ze tegenwoordig vaak met de auto gebracht of nemen ze de bus. En waar vroeger buiten werd gespeeld of werd gesport, zitten kinderen nu vaak achter de tv of een computerscherm. Een optelsom is dan snel gemaakt: meer eten (en ‘snaaien’en minder beweging leidt tot gewichtstoename en uiteindelijk tot overgewicht.

De gevolgen voor kinderen met overgewicht en obesitas zijn vaak niet gering. Afgezien van de fysieke gevolgen (hoge bloeddruk, slaapapneu, kortademigheid, verstoord suiker-metabolisme) kan overgewicht ook emotionele problemen tot gevolg hebben. Soms worden deze kinderen als lui of dom bestempeld door de maatschappij waardoor er weer een hoger risico bestaat op depressie en angsten.

Goed nieuws!

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is inmiddels voor velen een bekend begrip. (link naar GLI). Deze zorgvorm valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering. In 2024 komt hier de ketenaanpak van zorg en ondersteuning van kinderen met overgewicht en obesitas bij.  Deze aanpak biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht en hun gezin en kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen verschillende professionals uit het sociale domein en het zorgdomein. Voor meer informatie over de mogelijkheden, zie (link Rivm, leeslijst)

Open post

Leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 met medicatieafbouw vanaf 2024 vergoed uit basispakket

Bij diabetes type 2 maken patienten onvoldoende insuline, -het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt-  aan, of reageert het lichaam er niet voldoende op. Het gevolg is dat er te veel suiker in het bloed blijft zitten waardoor patienten zich vaak futloos en moe.

Diabetes type 2 wordt ook ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd maar dit is niet juist omdat diabetes type 2 tegenwoordig ook vaak bij jonge mensen voorkomt.

Een van de oorzaken van het ontstaan van diabetes type 2 is een gebrek aan lichaamsbeweging. Verder kunnen andere factoren een rol spelen zoals een ongezonde (bewerkte) voeding, slechte nachtrust en chronische stress. Regelmatig en voldoende bewegen vermindert het risico om diabetes type 2 te ontwikkelen. Lichaamsbeweging heeft direct een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel en op risicofactoren zoals cholesterol, bloeddruk, functie van de bloedvaten en uithoudingsvermogen. Naast regelmatig bewegen is ook verandering van leefstijl van belang, en soms ook medicatie.

Tegenwoordig kampen velen -jong en oud(er) door een ongezonde, westerse leefstijl met -de gevolgen van- diabetes type 2 of een voorstadium daarvan (pre-diabetes). Als je overgewicht hebt kan je in aanmerking komen voor een zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De kosten worden geheel vergoed vanuit het basispakket. De voorwaarden zijn dat je een BMI tussen de 25-30 moet zijn en je daarnaast een verhoogd risico hebt op diabetes of hart- en vaatziekten, of een BMI van meer dan 30. Voor meer informatie hierover DOORLINK

Nieuw is dat vanaf 2024 ook voor diegenen die reeds diabetes type 2 hebben in aanmerking komen voor een leefstijltraject van twee jaar waarbinnen de medicatie word afgebouwd en soms zelfs geheel gestopt en waarbij wordt ingezet op een gezonde leefstijl met voldoende beweging, gezonde voeding, voldoende slaap en stressreductie. Dit gebeurt, net zoals in een groep onder begeleiding van een verpleegkundige, dietist en (leefstijl)coach. Het programma zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van leven. Voor meer informatie over het leefstijlprogramma (KeerDiabetes2Om, zie LINK)

Scroll to top