Open post

Kinder leefstijlcoach

De laatste jaren is er een enorme toename van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas. De oorzaak ligt vaak bij verschillende factoren zoals leefstijl en belemmeringen die kinderen en het gezin waarvan zij deel uitmaken kunnen ervaren, welke factoren een gezonde leefstijl in de weg staan. Te denken valt bijvoorbeeld aan schuldenproblematiek en psychosociale omstandigheden.

Wat de leefstijl betreft valt op dat er meer en energierijker (vulling in plaats van voeding) wordt gegeten terwijl er minder wordt bewogen. Waar kinderen verder voorheen lopend of met de fiets naar school gingen, worden ze tegenwoordig vaak met de auto gebracht of nemen ze de bus. En waar vroeger buiten werd gespeeld of werd gesport, zitten kinderen nu vaak achter de tv of een computerscherm. Een optelsom is dan snel gemaakt: meer eten (en ‘snaaien’en minder beweging leidt tot gewichtstoename en uiteindelijk tot overgewicht.

De gevolgen voor kinderen met overgewicht en obesitas zijn vaak niet gering. Afgezien van de fysieke gevolgen (hoge bloeddruk, slaapapneu, kortademigheid, verstoord suiker-metabolisme) kan overgewicht ook emotionele problemen tot gevolg hebben. Soms worden deze kinderen als lui of dom bestempeld door de maatschappij waardoor er weer een hoger risico bestaat op depressie en angsten.

Goed nieuws!

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is inmiddels voor velen een bekend begrip. (link naar GLI). Deze zorgvorm valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering. In 2024 komt hier de ketenaanpak van zorg en ondersteuning van kinderen met overgewicht en obesitas bij.  Deze aanpak biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht en hun gezin en kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen verschillende professionals uit het sociale domein en het zorgdomein. Voor meer informatie over de mogelijkheden, zie (link Rivm, leeslijst)

Scroll to top